Twoja przeglądarka nie wspiera Canvas!

Kolorowe prostokąty

Lekcja marzec 2018

W trakcie tej lekcji nauczysz się: Definiować element canvas. Rysować kolorowe prostokąty. Publikować efekty swojej pracy.
URL:
http://canvas-2d.blogspot.com/2018/03/canvas.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wykład

Canvas 2d jest częścią szeroko pojętej technologii HTML5 (rekomendowany w 2015 roku). Zawartość "graficzna" elementu canvas jest definiowana za pomocą języka JavaScript (dokładnie ECMAScript i rozszerzenia Canvas 2d).

Element canvas i script

Domyślnie element canvas tworzy przezroczysty obraz PNG, o wymiarach 300 x 150 (pikseli). Układ współrzędnych jest taki jak w każdej grafice.
Zanalizujmy aktywnie przykłady.
Domyślny element canvas.

Przetestuj przykład zmieniając kod w lewym prostokącie.
W przykładzie dodano pomocnicze obramowanie elementu canvas za pomocą atrybutu style i reguły CSS border . Zawartością może być tekst alternatywny, który zostanie wyświetlony jeżeli przeglądarka nie będzie mogła zaprezentować elementu canvas .
Na początku skryptu obowiązkowo deklarujemy zmienną (var nazwa_zmiennej) i za pomocą metody getContext("2d") przypisujemy jej wartość (operator przypisania =). Wielkość liter ma znaczenie. Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery, znaków $ i _.
W przykładzie dodano metodę getContext("2d") w elemencie script.

Zmień nazwę zmiennej.
Element script może posiadać atrybut type z wartością "text/javascript", który w HTML 5 można pominąć, . Popularnym sposobem odwołania się do elementu canvas o identyfikatorze id="c1" jest metoda obiektu document document.getElementById("c1"), którą będziemy pomijać, . Poszczególne linie kodu możemy zakończyć średnikiem ;.
Innym sposobem jest zapisanie kodu w osobnym pliku (z rozszerzeniem .js) i określenie jego adresu w atrybucie src.
Podsumowując, możemy przyjąć następujące definicje.
canvas
Element HTML, zawierający opcjonalny alternatywny tekst i tworzący obraz, którego zawartość jest zdefiniowana skryptem. Może być definiowany z atrybutami width i height.
script
Element HTML, zawierający kod skryptu lub określenie pliku z kodem. Może być definiowany z atrybutami src i type.
var nazwa_zmiennej [= wartość]
Instrukcja ECMAScript, poprzedza definiowaną zmienną (lub zmienne oddzielone przecinkami). Deklaracja może zawierać przypisanie wartości
=
Operator ECMAScript, przypisuje argumentowi z lewej strony wartość z prawej strony.

Prostokąt, styl wypełnienia i kolor

Obiekt
Typ danych.
Metoda
Funkcja obiektu.
Własność
Cecha obiektu.
fillRect(x,y,a,b)
Metoda obiektu canvas rysuje wypełniony prostokąt o współrzędnych (x,y), szerokości a i wysokości b. Liczby mogą być ujemne.
fillStyle = "kolor"
Własność obiektu canvas definiuje styl wypełnienia barwą kolor, którą określamy jak w CSS np. nazwą, funkcją rgb(), liczbą szesnastkową.
fillStyle = kolor =
fillRect( x = , y = , a = , b = )
Figury, które nie zmieszczą się w Canvas zostaną wykadrowane. Pojęcia szerokość i wysokość pozostają w konflikcie z geometrią.
Po zdefiniowaniu zmiennej kontekstu mamy dostęp do metod i własności. Oddzielamy ich nazwy od zmiennej za pomocą kropki . (bez spacji).
W przykładzie dodano prostokąt za pomocą metody fillRect().

Zmień argumenty metody fillRect().
Domyślnym stylem wypełnienia jest kolor czarny. Możemy zdefiniować własny za pomocą własności fillStyle. Odpowiedni kod wpisujemy przed fragmentem określającym prostokąt.
W przykładzie dodano styl wypełnienia za pomocą własności fillStyle.

Zmień kolor korzystając z Planszy interaktywnej Kolor w CSS
Domyślny rozmiar obrazu możemy zmieć definiując atrybuty width i height (odpowiednio szerokość i wysokość elementu canvas).
W przykładzie dodano atrybuty width i height.

Pierwszy prostokąt, o wymiarach elementu canvas definiuje tło obrazu. Zmień wielkość elementu canvas, dopasuj rozmiar tła.
Napisany kod możemy opublikować na stronie internetowej lub blogu. W pierwszym przypadku kod umieszczamy w elemencie body w odpowiednim miejscu strony. W przypadku bloga korzystamy z edytora i trybu HTML.
Innym sposobem publikacji jest skopiowanie grafiki i stawienie pliku w formacie PNG. Niestety jesteśmy wtedy ograniczeni do grafiki statycznej.
W przykładzie dodano element canvas w kodzie strony internetowej.

Zmień kod przykładu.
Wartości liczbowe mogą być ułamkami. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
W przykładzie dodano styl wypełnienia za pomocą funkcji rgba(), której ostatni argument oznacza stopień przezroczystości.

Zmień kolory, stopień przezroczystości, wielkość kwadratów.

Ćwiczenia

  1. Wykonaj 5 pierwszych lekcji z kursu Kodujący Stwór (Zaczynamy, Zmienne, Kolor, Kolor i przeźroczystość, Quiz: Prostokąt, zmienne i kolory).

Zadania

  1. Utwórz stronę internetową zawierającą obraz canvas o dowolnym rozmiarze, zawierający tło i kompozycję kolorowych prostokątów. Użyj różnych sposobów zapisu koloru i przezroczystości.

Inspiracja


Kliknij obraz aby wygenerować ponownie (Źródło: opracowanie własne)

Szukaj

Kurs

Wstęp
Kolorowe prostokąty
Wyrażenia
Instrukcje
Kolorowe linie
Funkcje
Obiekty
Transformacje
Fraktale
Animacje
Interakcje
Indeks