Twoja przeglądarka nie wspiera Canvas!

JSHint

JSHint to narzędzie, które wykrywa błędy i potencjalne problemy w kodzie JavaScript. Zmodyfikowany skrypt w wersji 2.9.5 jest wykorzystywany w platformie Kodujący Stwór i w tym blogu do podpowiadania miejsc gdzie znajduje się błąd lub kod nie jest zgodny z dobrymi praktykami.
Popraw błędy w kodzie.
Ponumerowane komunikaty, pojawiają się po wczytaniu strony i po zmianie kodu (z opóźnieniem 3 sekund). Identyfikator błędu lub ostrzeżenia, widoczny jest po najechaniu kursorem na etykietę kategorii błędu. Po etykiecie, widoczna jest przetłumaczona informacja o prawdopodobnej przyczynie problemu. Następnie prezentowana jest linia kodu do poprawy. W kodzie nad danym wierszem i kolumną pojawia się liczba oznaczająca błąd.

Błędy i ostrzeżenia

W momencie wystąpienia błędu kod nie jest interpretowany (w niektórych przypadkach całkowicie np. SyntaxError, a w niektórych od miejsca jego wystąpienia np. ReferenceError - skrypt JSHint klasyfikuje je jako ostrzeżenia).
Niektóre ostrzeżenia wynikają z dobrych praktyk (subiektywny dobór autorów skryptu), pozostałe mogą wynikać z niegroźnych dla kodu niepoprawnych zapisów.
Podział na błędy i ostrzeżenia jest problematyczny ponieważ w niektórych sytuacjach ostrzeżenie staje się błędem.
Błędy i ostrzeżenia są wykrywane w zależności od konfiguracji skryptu (metoda JSHINT()). Dodatkowo można zdefiniować wyjątki (zmienna predefForJSHint).

Wykaz wybranych, przetłumaczonych komunikatów

Błędy:
Missing semicolon - Brakujący średnik pomiędzy instrukcjami. ( ; )
Unclosed comment - Niezamknięty komentarz. ( /* )
Unbegun comment - Nieotwarty komentarz. ( */ )
Unexpected {a} - Niespodziewany znak {a}. (np. \ )
Missing ':' on a case clause - Brakujący ':' w klauzuli case.
Missing '}' to match '{' from line {a} - Brakujący '}' do '{' w linii {a}.
Missing ']' to match '[' from line {a} - Brakujący ']' do '[' w linii {a}.
Illegal comma - Nielegalny przecinek. ( , )
Unclosed string - Niezamknięty ciąg. ( " lub ' )
Expected an assignment or function call and instead saw an expression. - Literówka. (przeniesiono z ostrzeżeń, np. nazwa identyfikatora)
Ostrzeżenia
wynikające z dobrych praktyk:
Missing semicolon - Brakujący średnik na końcu linii. ( ; )
{a} is not defined. - Niepoprawna deklaracja zmiennej {a} (np. brak instrukcji var).
Expected {a} and instead saw {b} - Oczekiwano {a} zamiast tego jest {b} (np. brak bloku {} w for, if)
inne:
Unnecessary semicolon - Niepotrzebny średnik. ( ; )Źródła:
https://github.com/jshint/jshint
http://jshint.com/

Szukaj

Kurs

Wstęp
Kolorowe prostokąty
Wyrażenia
Instrukcje
Kolorowe linie
Funkcje
Obiekty
Transformacje
Fraktale
Animacje
Interakcje
Indeks