Twoja przeglądarka nie wspiera Canvas!

Canvas

Artykuł marzec 2018

W trakcie tej lekcji nauczysz się: Definiować element canvas, atrybuty szerokości i wysokości. Publikować obraz na stronie internetowej.
URL:
http://canvas-2d.blogspot.com/2018/04/canvas.html
Autor:
Radosław Kowaluk

Wstęp

Element canvas jest znacznikiem HTML5, który tworzy obraz na stronie internetowej na podstawie kodu JavaScript.

Element canvas i script

Domyślnie element canvas tworzy przezroczysty obraz PNG, o wymiarach 300 x 150 (pikseli). Układ współrzędnych jest taki jak w każdej grafice.
Zanalizujmy aktywnie przykłady.
Domyślny element canvas.

Przetestuj przykład zmieniając kod w lewym prostokącie.
W przykładzie dodano pomocnicze obramowanie elementu canvas za pomocą atrybutu style i reguły CSS border . Zawartością może być tekst alternatywny, który zostanie wyświetlony jeżeli przeglądarka nie będzie mogła zaprezentować elementu canvas .
Na początku skryptu obowiązkowo deklarujemy zmienną (var nazwa_zmiennej) i za pomocą metody getContext("2d") przypisujemy jej wartość (operator przypisania =). Wielkość liter ma znaczenie. Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery, znaków $ i _.
W przykładzie dodano metodę getContext("2d") w elemencie script.

Zmień nazwę zmiennej.
Element script może posiadać atrybut type z wartością "text/javascript", który w HTML 5 można pominąć, . Popularnym sposobem odwołania się do elementu canvas o identyfikatorze id="c1" jest metoda obiektu document document.getElementById("c1"), którą będziemy pomijać, . Poszczególne linie kodu możemy zakończyć średnikiem ;.
Innym sposobem jest zapisanie kodu w osobnym pliku (z rozszerzeniem .js) i określenie jego adresu w atrybucie src.
Podsumowując, możemy przyjąć następujące definicje.
canvas
Element HTML, zawierający opcjonalny alternatywny tekst i tworzący obraz, którego zawartość jest zdefiniowana skryptem. Może być definiowany z atrybutami width i height.
Więcej Interfejs elementu canvas
Zawartość wygenerowana skryptem. Wystąpią różnice w zależności od wersji przeglądarki.
script
Element HTML, zawierający kod skryptu lub określenie pliku z kodem. Może być definiowany z atrybutami src i type.
var
Deklaracja ECMAScript, definiująca zmienną (lub zmienne oddzielone przecinkami).
=
Operator ECMAScript, przypisuje argumentowi z lewej strony wartość z prawej strony.

Obiekt canvas

Obiekt
Typ danych.
Metoda
Funkcja obiektu.
Własność
Cecha obiektu.
getContext("2d")
Metoda elementu canvas.
Więcej Metody i własności canvas 2d
Zawartość wygenerowana skryptem. Wystąpią różnice w zależności od wersji przeglądarki.
zmienna
Identyfikator ECMAScript.
<canvas width = height = id = > <canvas>
Po zdefiniowaniu zmiennej kontekstu mamy dostęp do metod i własności. Oddzielamy ich nazwy od zmiennej za pomocą kropki . (bez spacji).
Odczyt atrybutów szerokość i wysokość elementu canvas.

Zmień wielkość elementu canvas.
Domyślnym stylem wypełnienia jest kolor czarny. Możemy zdefiniować własny styl wypełnienia za pomocą własności fillStyle. Odpowiedni kod wpisujemy przed fragmentem określającym prostokąt.
Atrybuty szerokości i wysokości mogą być definiowane lub zmieniane w skrypcie.

Zmień wartości atrybutów.
Napisany kod możemy opublikować na stronie internetowej lub blogu. W pierwszym przypadku kod umieszczamy w elemencie body, w drugim korzystamy z edytora i trybu HTML.
Innym sposobem publikacji jest skopiowanie grafiki i stawienie pliku w formacie PNG. Niestety jesteśmy wtedy ograniczeni do grafiki statycznej.
W przykładzie dodano atrybuty width i height definiujące odpowiednio szerokość i wysokość elementu canvas.

Pierwszy prostokąt, o wymiarach elementu canvas definiuje tło obrazu. Zmień wielkość elementu canvas, dopasuj rozmiar tła.

Ćwiczenia

  1. Zapoznaj się z ćwiczeniami w aplikacji Kodujący Stwór.

Zadania

  1. W edytorze kodu utwórz stronę internetową zawierającą obraz canvas.

Szukaj

Kurs

Wstęp
Kolorowe prostokąty
Wyrażenia
Instrukcje
Kolorowe linie
Funkcje
Obiekty
Transformacje
Fraktale
Animacje
Interakcje
Indeks